Fundacja

Fundacja Rozwoju Mediacji jest organizacją pozarządową, której celem jest rozwijanie i propagowanie idei mediacji, jako metody rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych.

Read More

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu mediacji. komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

Read More

Centrum Mediacji

Prowadzimy mediacje w sprawach gospodarczych, cywilnych, prawa pracy i ubezpieczeń, także w sprawach rodzinnych.

Read More

STRONA GŁÓWNA