Fundacja

Fundacja Rozwoju Mediacji jest organizacją pozarządową, której celem jest rozwijanie i propagowanie idei mediacji, jako metody rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych.

Read More

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu mediacji. komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

Read More

Centrum Mediacji

Prowadzimy mediacje w sprawach gospodarczych, cywilnych, prawa pracy i ubezpieczeń, także w sprawach rodzinnych.

Read More

RODO

– ochrona danych osobowych –

– informacje –

Szanowni Państwo,

w Fundacji Rozwoju Mediacji kwestię ochrony danych osobowych naszych Klientów i Partnerów zawsze traktujemy priorytetowo. 25 maja 2018 r. wchodzi w życie, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Fundacja Rozwoju Mediacji przetwarzając dane osobowe naszych Klientów i Partnerów stosuje zabezpieczenia oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, rozpowszechnianiem lub zniszczeniem.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad, na jakich przetwarzamy Państwa dane (Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO).

Prosimy o ich przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

 Wprowadzenie

 • Fundacja Rozwoju Mediacji przetwarza Państwa dane w celach związanych z działalnością Fundacji, przede wszystkim prowadzeniem postępowań mediacyjnych, a także realizacją projektów w ramach działalności statutowej Fundacji.
 • Administratorem powyższych danych jest Fundacja Rozwoju Mediacji z siedzibą w Warszawie, (adres do korespondencji: ul. Asfaltowa 17 lok. 4, 02-530 Warszawa)
 • Jeśli mają Państwo, jakiekolwiek pytania dotyczące tych informacji prosimy o kontakt z Fundacją Rozwoju Mediacji:

e-mail: sekretariat@fundacjamediacji.pl

 Prawa, przysługujące Państwu w związku z RODO:

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych mają Państwo prawo:

 • w dowolnym momencie, zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
 • do sprostowania/poprawienia danych osobowych, które Państwa dotyczą,
 • zażądać, aby Fundacja Rozwoju Mediacji przerwała przetwarzanie i usunęła Państwa dane osobowe,
 • zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone,
 • skorzystać z prawa do przenoszenia danych,
 • wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody)
 • sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych (w dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania).
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, iż sposób w jaki przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe narusza przepisy RODO;

Informacje:

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów księgowych lub wynikający z terminów określonych w ramach Projektów statutowych realizowanych przez Fundację.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się ono niezbędne, aby mediator mógł prowadzić postępowanie mediacyjne.
 • Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, jeżeli nie wymagają tego odrębne przepisy prawa.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 Kontakt z Fundacją Rozwoju Mediacji

Chcąc dowiedzieć się więcej o przysługujących Państwu prawach lub skorzystać z tych praw prosimy o kontakt z nami:

Fundacja Rozwoju Mediacji

e-mail: sekretariat@fundacjamediacji.pl

 

Z poważaniem

Fundacja Rozwoju Mediacji

 Warszawa, 2 maja 2018 r.

Salon Mediacji

w Sądzie Okręgowym w Warszawie

15 maja 2018 r. 

Szanowni Państwo,

zapraszamy na kolejne spotkanie Salonu Mediacji, którego tematem będą nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) i związana z tym konieczność dostosowania organizacji do wymogów RODO. Celem spotkania jest poznanie wątpliwości i próba odpowiedzi na pytania dotyczące konieczności wprowadzania zmian w organizacjach zajmujących się prowadzeniem mediacji, a także w pracy mediatorów w związku z RODO (organizacja pracy centrum/ośrodka mediacyjnego; poszczególne etapy pracy mediatora).

TEMAT:

Prowadzenie postępowań mediacyjnych – zapewnienie zgodności z wymogami RODO Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 maja 2018 r.

– w godz. 11.00-13.00,

– sala 400

– w gmachu Sądu Okręgowego w Warszawie, Al. Solidarności 127.

Formuła: Dyskusja w oparciu o krótką prezentację dotyczącą tematu spotkania, z udziałem zaproszonych gości. Wymiana doświadczeń w zakresie zmian jakie wprowadzacie Państwo w swoich organizacjach. Serdecznie zapraszamy na spotkanie. Jeśli nie będą Państwo mogli uczestniczyć osobiście w spotkaniu, a mają Państwo pytania czy uwagi dotyczące tematu spotkania, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie ich na adres mailowy: warszawa@salonmediacji.pl. Postaramy się odpowiedzieć na nie podczas spotkania. Po spotkaniu powstanie pisemne podsumowanie, które wyślemy do Państwa drogą mailową. Poniżej ramowy program spotkania.

e-mail: warszawa@salonmediacji.pl

Warszawa 30 kwietnia 2020 r.

UWAGA – ZMIANA

FUNDACJA ROZWOJU MEDIACJI – KONTAKT:

W związku z obecną sytuacją (COVID-19) i wprowadzonymi ograniczeniami, mediatorzy Fundacji działają w trybie pracy zdalnej.

Kontakt do mediatorów znajduje się w zakładce:

Mediacje – Mediatorzy

W pozostałych sprawach uprzejmie prosimy o kontakt: sekretariat@fundacjamediacji.pl

Pozostałe dane – bez zmian:

e-mail: sekretariat@fundacjamediacji.pl

KRS:      0000 41 27 42
NIP:       521 362 81 85
REGON:  146023960

Konto bankowe: 82 1750 0009 0000 0000 2037 9774    Raiffeisen Bank Polska S.A.