JAK ZGŁOSIĆ SPRAWĘ DO MEDIACJI

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA PRASOWA                                                  Data: 13.10.2015

SEMINARIUM I WARSZTAT DZIEŃ BEZ KONFLIKTU W BIZNESIE

Ministerstwo Gospodarki

zaprasza przedsiębiorców na seminarium, warsztat i dyskusję

poświęconą mediacji gospodarczej.

W ramach organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki cyklu wydarzeń promocyjno-edukacyjnych

„Dzień bez konfliktu w biznesie”, 29 października 2015,

w Centrum Zielna, ul. Zielna 37, w Warszawie

w godzinach 9:00-15:30 odbędą się:

seminarium, warsztat i dyskusja, dotyczące mediacji gospodarczej oraz nowej Ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Podczas wydarzenia uczestnicy poznają najnowsze trendy oraz korzyści wynikające ze stosowania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. Będą mieli także okazję do szerszego zapoznania się z informacjami na temat praktycznego zastosowania mediacji w prowadzeniu biznesu, a dzięki zaproszonym ekspertom - doświadczonym praktykom mediacji, poznają polskie i międzynarodowe standardy związane z rozwiązywaniem konfliktów poza sądem.

Seminarium rozpocznie się omówieniem przez eksperta z Ministerstwa Gospodarki Projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” a także Ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów w kontekście ułatwień dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Mecenas Roman Rewald, prezes Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Konfederacji Lewiatan zrelacjonuje doświadczenia z działalności Centrum w ramach projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji” - projekt pilotażowy - realizowanego wspólnie z Ministerstwem Gospodarki.

Dr Thomas R. Henschel, założyciel i dyrektor Mediationsakademie z Berlina opowie o wartości konfliktu oraz o tym, jakie korzyści niemieckiej gospodarce przynosi mediacja.

Andy Grossman, dyrektor z Center for Effective Dispute Resolution (CEDR) w Londynie - jednego z największych na świecie ośrodków mediacji i certyfikacji mediatorów, w swojej prezentacji przedstawi mediację jako skuteczne narzędzie prowadzenia biznesu i omówi sytuację mediacji gospodarczej w Wielkiej Brytanii.

Dr Ewelina Stobiecka, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji poruszy zagadnienia związane z rolą prawnika w mediacji i interesem klienta.

Michał Jaksa, wiceprezes Fundacji Rozwoju Mediacji, przedstawi mediacje gospodarcze z perspektywy praktyka.

W czasie Dnia bez konfliktu w biznesie odbędzie się również dyskusja z udziałem zaproszonych ekspertów, na temat minimalizowania ilości sporów w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz propozycji rozwiązywań w sytuacjach, gdy pojawia się konflikt.

Goście będą mieli też okazję udziału w warsztacie „Konflikt początkiem nowego”, przygotowanym przez Izabelę Salicką, mediatora, coacha, psychologa, psychologa biznesu i project managera w firmie MABOR – Centrum Doradztwa i Szkoleń.

Seminarium i warsztat „Dzień bez konfliktu w biznesie” dedykowane są przedsiębiorcom zainteresowanym polubownymi metodami rozwiązywania sporów w tym m.in. właścicielom i kadrze zarządzającej przedsiębiorstw, działom prawnym i HR, doradcom, członkom zarządu oraz przedstawicielom mediów.

Udział w seminarium i warsztacie „Dzień bez konfliktu w biznesie” jest bezpłatny, zgłoszenia można dokonać pod adresem:

rsvp@agencja-infinity.pl tel. 781 453 985, 793 410 008

Ilość miejsc jest ograniczona.

„Dzień bez konfliktu w biznesie” odbywa się w związku z realizacją projektu pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.

Partnerami wydarzeń „Dzień bez konfliktu w biznesie” są: Międzynarodowe Centrum Mediacji, Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, PolskoHiszpańska Izba Gospodarcza, Fundacja Rozwoju Mediacji, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, MABOR – Centrum Doradztwa i Szkoleń, Mediationsakademie Berlin, Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) Londyn.

 

KONTAKT:

Aleksandra Ladachowska

Agencja INFINITY PR&MarComm

Tel.: + 48 793 41 00 08,

E-Mail: ola@agencja-infinity.pl

 

 

 

 


2015-10-07 

Zapraszamy do udziału w cyklu imprez promocyjno-edukacyjnych

zorganizowanych przez   Ministerstwo Gospodarki:

DZIEŃ BEZ KONFLIKTU W BIZNESIE

 

22.10.2015       „Lunch z mediacją”  - spotkanie dla przedsiębiorców.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza, ul. Widok 8, Warszawa

28.10.2015       „Dzień bez konfliktu w biznesie” – konferencja prasowa

Centrum Prasowe PAP, Warszawa, ul. Bracka 6/8

29.10.2015       „Dzień bez konfliktu w biznesie” – seminarium z polskimi i zagranicznymi prelegentami, warsztaty, dyskusja

Centrum Zielna, Zielna 37, Warszawa

  

DZIEŃ BEZ KONFLIKTU W BIZNESIE

Cykl imprez promocyjno-edukacyjnych zorganizowanych przez

Ministerstwo Gospodarki

„Dzień bez konfliktu w biznesie” to cykl imprez promocyjno-edukacyjnych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost świadomości na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, rozwiązywanie konfliktów poza sądem - w drodze mediacji, z udziałem niezależnego, profesjonalnego mediatora a w szczególności ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce poprzez zmniejszenie finansowych obciążeń związanych z postępowaniem sądowym, skrócenie czasu rozstrzygania sporów, zwiększenie kultury prawnej oraz wprowadzanie i promocję najwyższych standardów z tym związanych.

 

Wydarzenia z cyklu „Dzień bez konfliktu w biznesie” odbędą się w październiku 2015 roku w Warszawie. Podczas konferencji i spotkań, właściciele i kadra zarządzająca przedsiębiorstw, działy prawne i HR, doradcy, członkowie zarządu, a także media i opinia publiczna będą miały szansę na bliższe zapoznanie się z mediacją, jako alternatywną i skuteczną formą rozwiązywania konfliktów w biznesie.

 

Podczas „Dni bez konfliktu w biznesie” uczestnicy poznają najnowsze trendy oraz korzyści wynikające ze stosowania mediacji,  dowiedzą się o najważniejszych ułatwieniach, jakie niesie nowa Ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016. Będą mieli także okazję do szerszego zapoznania się z  informacjami na temat praktycznego zastosowania mediacji w prowadzeniu biznesu. Dzięki zaproszonym ekspertom - doświadczonym praktykom mediacji, poznają  polskie i międzynarodowe standardy związane z rozwiązywaniem konfliktów poza sądem.

 

„Dzień bez konfliktu w biznesie” odbywa się w związku z realizacją projektu pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Zacznij od mediacji! Weź udział w „Dniu bez konfliktu w biznesie”:

Udział w wydarzeniach z cyklu „Dzień bez konfliktu w biznesie” jest bezpłatny, zgłoszenia można dokonać pod adresem: rsvp@agencja-infinity.pl tel. 781 453 985, 793 410 008

 

22.10.2015       „Lunch z mediacją”  - spotkanie dla przedsiębiorców.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza, ul. Widok 8, Warszawa

28.10.2015       „Dzień bez konfliktu w biznesie” – konferencja prasowa

Centrum Prasowe PAP, Warszawa, ul. Bracka 6/8

29.10.2015       „Dzień bez konfliktu w biznesie” – seminarium z polskimi i zagranicznymi prelegentami, warsztaty, dyskusja

Centrum Zielna, Zielna 37, Warszawa

 

Partnerami wydarzeń „Dzień bez konfliktu w biznesie” są:

Międzynarodowe Centrum Mediacji, Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza, Fundacja Rozwoju Mediacji, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, MABOR – Centrum Doradztwa i Szkoleń, Mediationsakademie Berlin, Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) Londyn.

 

KONTAKT:

Aleksandra Ladachowska             

Agencja INFINITY PR&MarComm

Tel.: + 48 793 41 00 08, E-Mail: ola@agencja-infinity.pl

 

O PROJEKCIE CENTRA MEDIACJI I ARBITRAŻU

W 2014 roku Ministerstwo Gospodarki zainicjowało Projekt „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”,
w ramach którego powołano w Polsce sześć regionalnych, działających wg jednolitych zasad, Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM): w Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Warszawie. Wśród Partnerów Projektu realizowanego przez Ministerstwo są organizacje przedsiębiorców, izby gospodarcze i uczelnie wyższe. Projekt jest realizowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt zakłada podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost świadomości na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności gospodarczych, poprzez podejmowanie działań edukacyjno-szkoleniowych oraz promocyjnych. W ramach projektu CAM przewidziane jest ułatwienie dostępu do ADR, w szczególności do mediacji, poprzez uruchomienie sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji. Centra będą skupiały się na prowadzeniu mediacji pozasądowej, z zachowaniem możliwości mediacji sądowej, co do zasady między podmiotami gospodarczymi. Celem działalności Centrów jest obniżenie kosztów rozwiązywania konfliktów ponoszonych przez przedsiębiorców, w szczególności poprzez zmniejszenie finansowych obciążeń związanych z postępowaniem sądowym oraz skrócenie czasu rozstrzygania sporów.

ZAKŁADANE EFEKTY: integracja środowiska - współpraca z partnerami społecznymi doprowadzi do zwiększenia aktywności organizacji zajmujących się tematyką ADR na własnym terenie, wzrost liczby mediacji w regionach, rozpowszechnienie wiedzy na temat ADR – dzięki kampanii informacyjnej oraz działaniom edukacyjnym.

KORZYŚCI Z CAM: zmniejszenie liczby spraw rozstrzyganych w wydziałach cywilnych i gospodarczych sądów powszechnych, przyspieszenie rozpoznawania spraw przez sądy powszechne wskutek zmniejszenia wpływu oraz szerszego korzystania przez sędziów z instytucji skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego, znaczące obniżenie kosztów rozwiązywania sporów, w szczególności między przedsiębiorcami, rzeczywista analiza przyczyn sporu i możliwość dalszej współpracy między skonfliktowanymi stronami, zwiększenie kultury prawnej, w szczególności kultury rozwiązywania sporów wśród polskich przedsiębiorców, popularyzacja alternatywnych metod rozwiązywania sporów wśród polskich przedsiębiorców oraz prawników, w tym sędziów.

 

 

 

2015-04-15

Zapraszamy na spotkanie

z profesorem Giuseppe de Palo

“Skuteczna mediacja: jak doprowadzić do porozumienia w biznesie?”

 

Spotkanie odbędzie się:

dnia  27 kwietnia 2015 r. w godzinach 9:00 - 11:00

w Ministerstwie Gospodarki, budynek główny, przy Placu Trzech Krzyży 3/5

Sala pod kopułą – wejście od ulicy Wspólnej.

Jednym z partnerów merytorycznych jest Centrum Rozwoju Mediacji.

Szczegóły w Zaproszeniu

R.S.V.P. do 23 kwietnia br. na adres e-mail: patryk.popczyk@mg.gov.pl

 

 

  2015-03-14

TOPBuilder 2015

dla Fundacji Rozwoju Mediacji !

Produkt/usługa: MEDIACJA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

 

11 marca miesięcznik „Builder” już po raz siódmy wystawił referencje najlepszym rozwiązaniom na rynku budowlanym. Podczas uroczystej Gali na Targach BUDMA rozdane zostały statuetki TOPBuilder 2015.

 

Z dumą i radością informujemy, że MEDIACJA DLA PRZEDSIĘBIORSTW - usługa świadczona przez Centrum Rozwoju Mediacji (Centrum Mediacji FRM) przy Fundacji Rozwoju Mediacji została wyróżniona prestiżową nagrodą TOPBuilder 2015!

 

Tytuł i statuetka TOPBuilder to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych wyróżnień na polskim rynku budowlanym. Przyznawane jest raz w roku najwyższej jakości produktom i rozwiązaniom budowlanym, modelowym realizacjom. Doceniane są szczególnej jakości usługi i produkty finansowe oraz projekty, inicjatywy, programy i przedsięwzięcia dedykowane branży budowlanej.

Ta cenna inicjatywa służy wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego, którzy dzięki tego typu rekomendacjom mogą dokonywać bardziej świadomych, a co za tym idzie, trafnych wyborów. Upowszechnianie i poszerzanie wiedzy inżynierskiej o najnowszych rozwiązaniach niezbędnych do budowy i modernizacji obiektów stanowi nieodzowny warunek rozwoju budownictwa.

 

 2015-03-05

Fundacja Rozwoju Mediacji na Targach BUDMA 2015

Zapraszamy na Miedzynarodowe Targi Poznańskie BUDMA na prezentację na temat rozwiązywania konfliktów  w branży budowlanej.

Temat: „Mediacja - dialog w konflikcie - szybki i skuteczny sposób zakończenia sporu między stronami procesu inwestycyjnego”.

Prezentacja odbędzie się 11 marca 2015r. o godz. 13.20, MTP BUDMA, pawilon CBS nr. 6A

Zapraszamy również do punktu konsultacyjnego: MEDIACJE GOSPODARCZE,

10-13 marca 2015 r. godz. 11.00 - 15.00,

Stoisko Klubu Sportowa Polska, MTP BUDMA, pawilon CBS nr. 6A

Poznań, targi BUDMA 2015, CENTRUM BUDOWNICTWA SPORTOWEGO

 

 2015-02-02

Zapraszamy na kolejne spotkanie Salonu Mediacji

w Sądzie Okręgowym w Warszawie

termin: 18 lutego 2015 r.  godz. 11.00. 


Zapraszamy na kolejne spotkanie Salonu Mediacji w Sądzie Okregowym w Warszawie. Spotkanie odbędzie sie w dniu 18 lutego 2015r o godz. 11.00.

Temat spotkania: "Ugoda mediacyjna w sprawach rodzinnych - podsumowanie".

Gospodarzem spotkania będzie  Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych. 

 

2014-12-31


 Pomyślności i sukcesów

w Nowym Roku 

życzy zespół Fundacji Rozwoju Mediacji

 

 

2014 -11-19

"Komunikacja:

rozwiązywanie konfliktów, mediacje i negocjacje"

szkolenia odbyły się w dniach:

20-22 października 2014 r.

4-6 listopada 2014 r.

Uczestniczyło w nich 32 przedstawicieli mazowieckich organizacji pozarzadowych.

będącą częścią ogólnopolskiego programu „Warto mediować – budujemy zaufanie w biznesie” o charakterze informacyjnym i promocyjnym, który skierowany jest przede wszystkim do firm, przedsiębiorstw i instytucji.  Organizatorem i inicjatorem programu jest Fundacja Rozwoju Mediacji i miesięcznik Builder. Uczestnikami debaty byli sędziowie wydziałów gospodarczych trójmiejskich sądów rejonowych, radcowie prawni, adwokaci, notariusze oraz mediatorzy.

Wiecej...    

                2014-09-20

 

 

MEDIACJA dialog społecznie odpowiedzialny

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia:

Fundacja Rozwoju Mediacji

zaprasza

mazowieckie organizacje pozarządowe

na trzydniowe, bezpłatne szkolenia:

"Komunikacja:

rozwiązywanie konfliktów, mediacje i negocjacje"

które odbędą się w Warszawie, w następujących terminach:

20-22 października 2014 r.

4-6 listopada 2014 r.

Szkolenia realizowane jest w ramach projektu „Mediacja – dialog społecznie odpowiedzialny” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

Szczegółowe informacje w zakładce "SZKOLENIA"

  

 2014-06-20

 Szkoła mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych 

Szkoła będzie prowadzona w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, oddział w Sopocie

Zapraszamy na szkolenie z mediacji, które swoim zakresem obejmować będzie:

 szkolenie podstawowe z mediacji (52h),

  • szkolenie z mediacji gospodarczych (52h),
  • szkolenie z mediacji rodzinnych (52h),
  • superwizja mediacyjna.

 Dzięki uczestnictwu w zajęciach „Szkoły mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych" otrzymują Państwo możliwość zdobycia nowych umiejętności, stworzenia indywidualnej ścieżki rozwoju, poszerzenia wiedzy oraz uzyskania kompetencji i umiejętności w skutecznym zarządzaniu sytuacjami konfliktowymi w różnych dziedzinach życia.

Tym z Państwa, którzy będą chcieli przygotować się do pełnienia roli mediatora w wybranym przez siebie obszarze (mediacje rodzinne lub mediacje cywilne/gospodarcze) proponujemy możliwość kontynuacji kształcenia mediacyjnego na wybranym kursie oraz superwizje mediacyjne.
Na początek zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu podstawowym a następnie rozwój swoich umiejętności specjalistycznych jako mediator rodzinny lub mediator w sprawach cywilnych lub gospodarczych. Istnieje również możliwość zdobycia obu tych specjalności.
Z przygotowanych przez nas modułów szkoleniowych możecie Państwo zbudować swój własny program i wybrać interesującą Was specjalizację.
Ważnym elementem kursu „Szkoła mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych" jest superwizja mediacyjna, dzięki której będą mieli Państwo możliwość spojrzenia na mediację z innej perspektywy, spojrzenia na analizowany przypadek „oczami" stron mediacji, świadome korzystanie z technik, narzędzi mediacyjnych jak i samej procedury mediacji oraz poszukiwanie i testowanie rozwiązań w bezpiecznych warunkach.

Czytaj więcej

 2014-06-10

Trzecia konferencja Akademii Umiejętności Klubu Sportowej Polski

W dniu 10 czerwca 2014r. odbyła się ostatnia z cyklu trzech konferencji, organizowanych przez Klub Sportowa Polska w ramach „Akademii Umiejętności Klubu Sportowa Polska”

Temat: Teoria i praktyka skutecznego zarządzania infrastrukturą sportową

czytaj więcej

 2014-05-21

Salon Mediatora w Warszawie

Dnia 15 maja 2014r. odbyło się spotkanie Salonu Mediatora w Warszawie prowadzone przez mediatorów Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Tematem spotkania była "Ugoda mediacyjna w sprawach rodzinnych".

 2014-05-13

Druga konferencja Akademii Umiejętności Klubu Sportowej Polski

W dniu 13 maja 2014r. odbyła się druga z cyklu trzech konferencji, organizowanych przez Klub Sportowa Polska w ramach „Akademii Umiejętności Klubu Sportowa Polska”

Temat: Źródła i praktyczne aspekty finansowania infrastruktury i projektów sportowych

czytaj więcej

 2014-04-08

Pierwsza konferencja Akademii Umiejętności Klubu Sportowej Polski

W dniu 08 kwietnia 2014r. odbyło się pierwsza z cyklu trzech konferencji, organizowanych przez Klub Sportowa Polska w ramach „Akademii Umiejętności Klubu Sportowa Polska”.

Temat: Prawne i praktyczne aspekty zamówień publicznych

czytaj więcej

 2014-04-02

Akademia Umiejętności Klubu Sportowa Polska

Jest to cykl jednodniowych, tematycznych konferencji organizowanych przez Klub Sportowa Polska w ramach programu „budujemy Sportową Polskę”.  Podczas Konferencji przedstawiciele Fundacji Rozwoju Mediacji będą mówić o tym, czy jest mediacja, a czym nie jest, kiedy i jak warto mediować, jakie korzyści może przynieść rozwiązywanie sporów na drodze mediacji. 


W 2014 roku zostały zaplanowane trzy sesje, każda posiada temat wiodący, który jest uzupełniony o zagadnienia bezpośrednio związane z danym obszarem infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

I. 8 kwietnia 2014 r. temat wiodący: Prawne i praktyczne aspekty zamówień publicznych
II. 13 maja 2014 r. temat wiodący: Źródła i praktyczne aspekty finansowania infrastruktury i projektów sportowych
III. 10 czerwca 2014 r. temat wiodący: Teoria i praktyka skutecznego zarządzania infrastrukturą sportową

Konferencje skierowane są do przedstawicieli samorządów z całej Polski, które planują budowę obiektów sportowych lub chcą zdobyć wiedzę z zakresu ich eksploatacji, zarządzania, czy modernizacji. Podczas konferencji wykłady poprowadzą eksperci KSP, wybitni specjaliści w zakresie finansowania, zarządzania, projektowania, budowy oraz modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.sportowapolska.eu

2014-03-01

ZAPRASZAMY 

na III spotkanie 

„Salonu Mediatora w Warszawie”

20 marca 2014r.

 Na spotkaniu będą poruszone tematy wymienione poniżej:

Kierowanie spraw do mediacji (informacja o mediacji, wysyłane dokumenty, dane 
kontaktowe do stron i pełnomocników, dane o wartości przedmiotu sporu)
- Czas trwania mediacji (wyznaczanie, przedłużanie)
- Mediacja a wnioski składane przez strony do sądu (wnioski o: przedłużenie terminu
mediacji, zatwierdzenie ugody mediacyjnej, nadanie klauzuli wykonalności, umorzenie
postępowania)
- Ugoda mediacyjna w sprawach rodzinnych (rozwód, plan opieki rodzicielskiej)
- Ugoda mediacyjna a zwrot ¾ opłaty sądowej.
- Objęcie mediacją kilku spraw sądowych
- Zatwierdzanie ugód mediacyjnych (sprawy sądowe nie skierowane do mediacji, sprawy
pozasądowe)

Czytaj więcej

2014-03-01

Prezentacja na Targach BUDMA 2014

Podczas Targów Fundcja będzie miała możliwość udziału w cyklu prezentacji w ramach bloku speakers corner.

Temat: „Mediacja - szansa na szybki i skuteczny sposób zakończenia konfliktu między stronami procesu inwestycyjnego”.

Prezentacja odbędzie się 12 marca 2014r. o godz. 12.30,  w sali konferencyjnej przy stoisku Klubu Sportowa Polska, pawilon CBS nr.7

Poznań, targi BUDMA 2014, CENTRUM BUDOWNICTWA SPORTOWEGO

Czytaj więcej

 

 

 2014-03-01

Zapraszamy do Poznania na Targi BUDMA 2014 

do CENTRUM   BUDOWNICTWA   SPORTOWEGO. 

Zapraszamy również do punktu informacyjnego Fundacji Rozwoju Mediacji w pawilonie CBS nr.7, Klub Sportowa Polska. Na pytania dotyczące mediacji gospodarczych odpowiadać będzie ekspert Klubu Sportowa Polska i Komisji Budownictwa BCC, mediator Fundacji Rozowju Mediacji : Olga Widerszal-Piotrowska. 

Czytaj więcej

 

2014-02-20

Salon Mediatora w Warszawie

Dnia 23 stycznia 2014 r.odbylo sie spotkanie Salonu Mediatora w Warszawie.

Czytaj więcej

 

2014-01-05

 

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie

Salonu Mediatora w Warszawie

Spotkanie odbędzie się 23. stycznia 2014 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

 

2013-12-31


 Pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 

życzy zespół Fundacji Rozwoju Mediacji

 

2013-10-14

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na inauguracyjne spotkanie

Salon Mediatora w Warszawie

Spotkanie odbędzie się 18. października 2013r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie,

 na zakończenie Tygodnia Mediacji.

  czytaj więcej

2013-10-11

Tydzień Mediacji 14 - 19 październiak 2013r.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje dotyczące mediacji.

14-19 października 2013r., w godz. 10.00-15.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Mediacji,

Warszawa, ul. Schroegera 82 lok. 100

tel. 602 774 777

sekretariat@fundacjamediacji.pl

 

Międzynarodowy Dzień Mediacji już 17 października!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych mediacją do punktu konsultacyjnego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Al. Solidarności 127

17 października 2013, godz. 10.00-13.00.

 

Serdecznie zapraszamy!

2013-04-18

Fundacja Rozwoju Mediacji podpisała umowę z Urzędem Miasta st. Warszawy na moderowanie oraz prowadzenie mediacji w postępowaniach w sprawach o mobbing.

 

2013-03-28

 

Zdrowych, pogodnych i radosnych

Świąt Wielkanocnych

życzy zespół Fundacji Rozwoju Mediacji.

 

 

 

2013-03-13

Fundacja Rozwoju Mediacji stała się sygnatariuszem Karty Różnorodności

 

logo Karta Różnorodności"Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia oraz Luksemburg, promowana przez Komisję Europejską. Karta jest pisemnym zobowiązaniem, podpisanym przez organizację, które obliguje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się działać na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej." Cytat na podstawie strony www.kartaroznorodnosci.pl


 2013-01-18

Prezentacja na Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2013, Poznań

Podczas Targów Fundcja będzie miała możliwość udziału w cyklu prezentacji w ramach panelu Budujemy Sportową Polskę.  

Temat: „Warto mediować. Mediacja - szansa na szybki i skuteczny sposób zakończenia konfliktu między stronami procesu inwestycyjnego”.

Prezentacja odbędzie się w środę 30.01.2013 r. godz. 13.00, sala konferencyjna, stoisko 23, pawilon 6.

Poznań, Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2013, CENTRUM BUDOWNICTWA SPORTOWEGO

Link - Program Targów BUDMA. Informacja o prezentacji znajduje się na stronie 62.


2013-01-10

Zapraszamy do Poznania na Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2013 

do CENTRUM   BUDOWNICTWA   SPORTOWEGO

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego Fundacji Rozwoju Mediacji. Na pytania dotyczące mediacji gospodarczych odpowiadać będa eksperci Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej, mediatorzy Fundacji Rozowju Mediacji :

Olga Widerszal-Piotrowska i Michał Jaksa

 Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2013, CENTRUM BUDOWNICTWA SPORTOWEGO

pawilon 6, stoisko 23.


 2012-10-30

Zapraszamy do Punktów Konsultacyjnych Fundacji Rozwoju Mediacji

Nasi mediatorzy podczas dyżurów pełnionych w Sądach udzielą Państwu informacji na temat mediacji jej zasad, przbiegu i odpowiedzą na pytania dotyczące rozwiązywania sporów na drodze mediacji.

Sąd Okręgowy, Al. Solidarności 127 - poniedziałki, godz. 10.00-12.00

Sąd Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100 - czwartki, godz. 10.00 - 12.00

2012-10-10

Międzynarodowy Dzień Mediacji już 18 października!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji zapraszamy do punktu konsultacyjnego Fundacji Rozwoju Mediacji na terenie Sądu Okręgowego w Warszawie, Al. Solidarności 127.

Serdecznie zapraszamy!

Międzynarodowy Dzień Mediacji już 17 października!