Aktualne szkolenia

Zapraszamy do udziału w

– szkoleniu podstawowym z mediacji  oraz

– szkoleniu specjalistycznym z mediacji gospodarczych.

Aby zapewnić wysoką efektywność szkoleń, zajęcia prowadzone są w 6-osobowej grupie.

Terminy:

Szkolenie podstawowe (27 godzin)

Szkolenie specjalistyczne

Udział w zajęciach jest odpłatny.

SZKOLENIE PODSTAWOWE Z MEDIACJI

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą pozyskać wiedzę oraz nabyć umiejętności skutecznego zarządzania sytuacjami konfliktowymi oraz stosowania wybranych technik mediacyjnych, a nie uczestniczyły wcześniej w szkoleniach/kursach dotyczących mediacji.

Cel:

Celem szkolenia podstawowego jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora. Ukończenie tego szkolenia ułatwi uczestnikowi podjęcie decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia i wyboru konkretnej specjalizacji mediacji i zw. z tym konkretnego szkolenia. Aby zostać mediatorem w Fundacji Rozwoju Mediacji konieczne jest ukończenie co najmniej dwóch szkoleń: podstawowego, wprowadzającego 3-dniowego oraz specjalistycznego 6- dniowego oraz stażu mediacyjnego.

Dzięki wiedzy teoretycznej i ćwiczeniom praktycznym uczestnicy tych szkoleń nauczą się diagnozowania i rozwiązywania konfliktów, poznają techniki mediacyjne stosowane w rozwiązywaniu sporów, wybrane techniki negocjacji oraz skutecznej komunikacji.

Po szkoleniach umożliwiamy odbycie stażu mediacyjnego, który jest istotnym elementem kształcenia mediatora. Dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom uczestnicy będą przygotowani do rozwiązywania konfliktów i sporów na drodze mediacji.

Ukończenie szkolenia z podstaw mediacji jest niezbędne aby móc przystąpić do szkoleń specjalistycznych: z zakresu mediacji gospodarczych, rodzinnych, karnych.

Adresaci:

W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów, którzy chcą w przyszłości pełnić rolę mediatora (w tym również mediatora sądowego). Na zajęcia ponadto zapraszamy: adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych, menedżerów, konsultantów, pracowników działów HR i zarządzania, psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program:

Program szkoleń jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 56 poz. 591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. Program szkolenia uwzględnia zmiany w przepisach dotyczących mediacji w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 stycznia 2016 r.

Zakres szkolenia podstawowego:

Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu komunikacji, powstawania, diagnozy

i rozwiązywania konfliktów, zasad, przebiegu oraz technik stosowanych w mediacji, a także podstawy prawne stosowania mediacji.

Ukończenie tego szkolenia jest podstawą do odbycia SZKOLENIA Z MEDIACJI GOSPODARCZYCH.

Jest to specjalistyczne szkolenie, przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe w Fundacji Rozwoju Mediacji lub w innej organizacji, pragną pogłębić swoją wiedzę na temat mediacji i chcą specjalizować się w rozwiązywania sporów gospodarczych.

Trenerzy:

Kadrę trenerską stanowią trenerzy, mediatorzy-praktycy z wieloletnim doświadczeniem

w prowadzeniu mediacji.

Koszty:

Szkolenie podstawowe – 900 zł. brutto

Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia.

W budynku, w którym odbędzie się szkolenie znajduje się bufet.

Forma prowadzenia zajęć:

Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową i przewidują stałą aktywność uczestników podczas zajęć. Aby zapewnić komfort uczestnikom oraz wysoką efektywność prowadzonych szkoleń, zajęcia odbywają się w 6-osobowych grupach. Uczestnicy będą brali udział w ćwiczeniach indywidualnych i grupowych, grach symulacyjnych, analizie przypadku czy dyskusjach.

Materiały:

Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe przygotowane i opracowane przez trenerów – praktyków mediacji FRM, w tym m.in. wzory pism i dokumentów (zaproszenia na mediację, protokoły, ugody), niezbędne w pracy mediatora.

Zaświadczenie:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności i kwalifikacje wraz z informacją o programie merytorycznym szkolenia i wymiarze czasowym.

Zgłoszenia:

Prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: sekretariat@fundacjamediacji.pl

Zostanie do Państwa wysłany szczegółowy program szkolenia.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku nie zebrania się grupy szkoleniowej.

Więcej informacji pod nr tel. 602 774 777