Cennik

CENNIK – mediacje pozasądowe i mediacje kierowane przez sąd (sądowe)

  • Podane kwoty są to koszty postępowania mediacyjnego przypadające na każdą ze Stron.
  • Podane kwoty są kwotami netto, do powyższych kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.
  • Posiedzenia mediacyjne: wstępne posiedzenie mediacyjne – do 60 minut; wspólne posiedzenie mediacyjne – do 90 minut.

I. MEDIACJE POZASĄDOWE:

  • Mediacje bez określonej wartości przedmiotu sporu

1. Opłata administracyjna – 200,00 zł (jednorazowa opłata za czynności administracyjne związane z rozpoczęciem mediacji)

2. Posiedzenie mediacyjne – 250,00 zł (płatne za każde posiedzenie mediacyjne)

  • Mediacja z określoną wartością przedmiotu sporu

1. Opłata administracyjna – 200,00 zł (jednorazowa opłata za czynności administracyjne związane z rozpoczęciem mediacji)

2. Posiedzenie mediacyjne – 200,00 zł ( płatne za każde posiedzenie mediacyjne) 

3. Jednorazowa opłata – 1 % wartości przedmiotu sporu (wps) określonej przez Strony, jednak nie mniej niż 200,00 zł i nie więcej niż 10 000,00 zł.

Koszty mediacji pozasądowych najczęściej ustalane są indywidualnie, w zależności od rodzaju sprawy.

II. MEDIACJE SĄDOWE:

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

  • Mediacje sądowe z określoną wartością przedmiotu sporu

Opłata za mediację składa się z dwóch elementów:

1. KOSZTY ADMINISTRACYJNE (zryczałtowane koszty wynajęcia lokalu, korespondencji; płatne za każde posiedzenie mediacyjne)

– 85,00 zł. za pierwsze posiedzenie mediacyjne 

– 70,00 zł – za każde kolejne posiedzenie mediacyjne 

2. WYNAGRODZENIE MEDIATORA – 0,5% wartości przedmiotu sporu (WPS) określonej w pozwie, jednak nie mniej niż 75,00 zł. i nie więcej niż  1000,00 zł. (opłata jednorazowa)

  •  Mediacje sądowe bez określonej wartości przedmiotu sporu

Opłata za mediację składa się z dwóch elementów:

1. KOSZTY ADMINISTRACYJNE (zryczałtowane koszty wynajęcia lokalu, korespondencji; płatne za każde posiedzenie mediacyjne)

– 85,00 zł. za pierwsze posiedzenie mediacyjne

– 70,00 zł – za każde kolejne posiedzenie mediacyjne 

2. WYNAGRODZENIE MEDIATORA

– za pierwsze posiedzenie mediacyjne 75,00 zł.

– za każde kolejne posiedzenie 50,00 zł.

 

  • Podane kwoty są to koszty postępowania mediacyjnego przypadające na każdą ze Stron.
  • Podane kwoty są kwotami netto, do powyższych kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.
  • Posiedzenia mediacyjne: wstępne posiedzenie mediacyjne – do 60 minut; wspólne posiedzenie mediacyjne – do 90 minut.