Centrum Mediacji

CENTRUM MEDIACJI FRM /Centrum Rozwoju Mediacji/ nowy adres:

 

ul. Rakowiecka 36 lok. 35 b
02-532 Warszawa
(budynek Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego,  parter)

Pozostałe dane bez zmian.

Centrum Mediacji FRM działa od lutego 2012 r. Prowadzimy mediacje w sprawach gospodarczych, cywilnych oraz  prawa  pracy i ubezpieczeń, a także w sprawach rodzinnych i karnych. Nasz zespół tworzą doświadczeni mediatorzy: prawnicy, inżynierowie, ekonomiści, socjolodzy, psycholodzy. Wszyscy ukończyli szkolenia z mediacji, m. in. z mediacji gospodarczych, cywilnych i rodzinnych, a także z zakresu negocjacji i rozwiązywania konfliktów. W naszej pracy kierujemy się Standardami Prowadzenia Mediacji w oparciu o Europejski Kodeks Postępowania Mediatorów, Standardy Mediacji i Postępowania Mediatora  oraz Kodeks Etyczny Mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę ds. ADR, przyjętymi przez Fundację Rozwoju Mediacji.

Nasi mediatorzy wpisani są na Listy Stałych Mediatorów prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych w Warszawie i Radomiu.