Czym jest mediacja?

Mediacja to jedna z najskuteczniejszych metod rozwiązywania sporów i konfliktów.

Podczas mediacji Strony, w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora, wypracowują swoje własne, satysfakcjonujące je rozwiązanie. Mediator moderując rozmowy między Stronami, pomaga im w osiągnięciu porozumienia.

Screen Shot 2015-10-22 at 15.01.20

Mediacja daje możliwość osiągnięcia takiego porozumienia, które byłoby najbardziej korzystne dla Stron i  pozwoliło zakończyć konflikt, nie zrywając relacji między nimi.

Screen Shot 2015-10-22 at 15.01.46

Ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu jej przez sąd ma moc ugody sądowej. Po nadaniu jej klauzuli wykonalności stanowi podstawę skierowania sprawy do postępowania egzekucyjnego.