Kontakt

FUNDACJA ROZWOJU MEDIACJI            

CENTRUM MEDIACJI FRM

ul. Rakowiecka 36 lok. 248
02-532 Warszawa

(budynek Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego,  II piętro)

telefon: 602 774 777      

e-mail: sekretariat@fundacjamediacji.pl

KRS:      0000 41 27 42
NIP:       521 362 81 85
REGON:  146023960

Konto bankowe: 82 1750 0009 0000 0000 2037 9774    Raiffeisen Bank Polska S.A.