Dlaczego mediacja?

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z MEDIACJI?

Screen Shot 2015-10-22 at 14.59.41                           Screen Shot 2015-10-22 at 15.01.20                                                Screen Shot 2015-10-22 at 15.01.46

  • Możliwość wypracowania własnego rozwiązania – w mediacji strony same decydują o treści ugody, mogą wybrać takie rozwiązania, na które nie byłoby miejsca w  postępowaniu sądowym.

  • Oszczędność czasu – dzięki mediacji możliwe jest szybkie zakończenie sporu, co pozwala uniknąć udziału w długotrwałych procesach.

  • Oszczędność pieniędzy – mediacje są znacznie mniej kosztowne niż postępowanie przed sądem. Wypracowanie własnego rozwiązania i zawarcie ugody przed mediatorem zwiększa też szanse na przestrzeganie jej postanowień przez strony, w związku z tym rzadziej trafiają one do egzekucji komorniczej.

  • Uniknięcie rozgłosu – dzięki zasadzie poufności  sprawa nie nabiera niepotrzebnego rozgłosu, który mógłby negatywnie wpłynąć na wizerunek stron.

  • Możliwość dalszej współpracy – zakończenie sporu i wypracowanie wspólnego rozwiązania pozwala na utrzymanie dalszych relacji biznesowych.

  • Uniknięcie przewlekłego stresu związanego z zaangażowaniem w długotrwały proces sądowy.

    Screen Shot 2015-10-22 at 14.56.55