O Nas

UWAGA – ZMIANA ADRESU

CENTRUM MEDIACJI FRM 

FUNDACJA ROZWOJU MEDIACJI 

ul. Rakowiecka 36 lok. 35 b
02-532 Warszawa  Stary Mokotów
(budynek Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego,  parter)

Pozostałe dane – bez zmian:

telefon: 602 774 777

e-mail: sekretariat@fundacjamediacji.pl

KRS:      0000 41 27 42
NIP:       521 362 81 85
REGON:  146023960

Konto bankowe: 82 1750 0009 0000 0000 2037 9774    Raiffeisen Bank Polska S.A.

Fundacja Rozwoju Mediacji  jest organizacją pozarządową, utworzoną przez mediatorów z wieloletnią praktyką w przeprowadzaniu postępowań mediacyjnych.

Naszym celem jest rozwijanie i propagowanie idei mediacji, jako metody rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych. Nasze cele realizujemy prowadząc mediacje, upowszechniając wiedzę dotyczącą mediacji oraz różnych form jej wykorzystania, a także podejmując działania na rzecz rozwoju mediacji oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR).

Działamy także w innych obszarach: prowadzimy szkolenia, warsztaty i konsultacje.

W CENTRUM MEDIACJI FRM prowadzimy mediacje w sprawach gospodarczych, cywilnych,  prawa  pracy i ubezpieczeń oraz rodzinnych. Prowadzimy także postępowania mediacyjne w sprawach karnych. Nasz zespół tworzą doświadczeni mediatorzy: prawnicy, inżynierowie, ekonomiści, socjolodzy, psycholodzy. Wszyscy ukończyli szkolenia z mediacji, m. in. z mediacji gospodarczych, cywilnych i rodzinnych, a także z zakresu negocjacji i rozwiązywania konfliktów. W naszej pracy kierujemy się Standardami Prowadzenia Mediacji w oparciu o Europejski Kodeks Postępowania Mediatorów, Standardy Mediacji i Postępowania Mediatora  oraz Kodeks Etyczny Mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę ds. ADR, przyjętymi przez Fundację Rozwoju Mediacji.

Nasi mediatorzy wpisani są na Listy  Stałych Mediatorów prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych w Warszawie i Radomiu.