Rodzaje mediacji

MEDIACJE GOSPODARCZE

mediacje prowadzone pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w zakresie rozwiązywania konfliktów dotyczących m.in. sporów o zapłatę, wykonywania zobowiązań umownych, podziału spółek, nieuczciwej konkurencji, praw autorskich oraz innych kwestii w obrębie sporów wnoszonych do Sadów Gospodarczych.

MEDIACJE CYWILNE

mediacje prowadzone pomiędzy osobami fizycznymi, pomiędzy osobami fizycznymi a podmiotami gospodarczymi lub innymi pomiotami, w zakresie: sporów o zapłatę, podziału majątku dorobkowego, podziału współwłasności, podziału spadku, kontraktów menadżerskich oraz w nnych sprawach wnoszonych do Sądów Cywilnych.

MEDIACJE  PRACOWNICZE

mediacje prowadzone pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, w zakresie sporów o przywrócenia do pracy, odszkodowanie, mobbing, kontrakty menadżerskie, równe traktowanie w zatrudnieniu oraz w nnych sprawach wnoszonych do Sądów Pracy.

MEDIACJE RODZINNE

pomiędzy rodzicami, w zakresie rozwodu, separacji, ustalania kontaktów z dziećmi (konstruowanie planów wychowawczych), alimentacji, ustalania zasad kontaktu z małoletnimi dziećmi, ustalania zasad kontaktu pomiędzy rodzicami i innych spraw wnoszonych do Sądów Rodzinnych i Nieletnich.

 

MEDIACJE POZASĄDOWE

mediacje pomiędzy osobami fizycznymi, firmami, urzędami, organizacjami; prowadzone w zakresie spraw gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i innych. Mediacje prywatne prowadzone są na wniosek składany przez Strony o przeprowadzenie postepowania mediacyjnego we wskazanej przez Strony sprawie. Mediacje prywatne prowadzone są najczęściej,  zanim konflikt zostanie skierowany na drogę sądową, mogą być także prowadzone równoległe do postępowania sądowego.

MEDIACJE SĄDOWE

mediacje pomiędzy osobami fizycznymi, firmami, urzędami, organizacjami; prowadzone w zakresie spraw gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i innych. Mediacje sądowe prowadzone są w oparciu o postanowienie wydane przez sąd kierujące sprawe do mediacji.