Władze fundacji

Zarząd:

Prezes Zarządu – Olga Widerszal

 

Rada Fundacji:

Dorota Siwiec

Magdalena Stalpińska