Zgłoś sprawę do mediacji

Jak zgłosić sprawę do mediacji ?

(A) telefonicznie

Zadzwoń pod nr tel. 602 774 777 i umów się na bezpłatną konsultację, w celu omówienia szczegółów dotyczących sprawy oraz postępowania mediacyjnego.

(B) mailowo:

Wyślij maila na adres: sekretariat@fundacjamediacji.pl z informacją o rodzaju sprawy (gospodarcza, rodzinna , cywilna). Mediator specjalizujący się we wskazanym przez Państwa rodzaju sprawy skontaktuje się z Państwem w celu omówienia szczegółów dotyczących sprawy oraz postępowania mediacyjnego.

Kto może zgłaszać sprawę do mediacji?

  • Obie Strony wspólnie

  • Jedna ze Stron

W takiej sytuacji, jeżeli nie wiecie Państwo, czy druga Strona wyrazi zgodę na udział w mediacji, mediator po ustaleniu z osobą zgłaszającą sprawę skontaktuje się z drugą Stroną w celu uzyskania informacji, czy Strona wyraża zgodę na udział w mediacji.

  • Osoba trzecia, niezaangażowana w konflikt (np. osoba bliska jednej ze Stron, osoba trzecia posiadająca wiedzę o konflikcie i jego możliwych konsekwencjach)

W takiej sytuacji, jeżeli nie wiadomo czy Strony wyrażają zgodę na udział w mediacji, mediator po ustaleniu z osobą zgłaszającą sprawę skontaktuje się ze Stronami w celu uzyskania informacji, czy wyrażaja one zgodę na udział w mediacji.